Vilkår og betingelser

Generelt

Følgende vilkår gjelder kjøp av varer og tjenester, levert av HOY.NO. Vilkårene gjelder alle typer salg, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

Fraktpris og levering

Bestiller du innen kl 13:00 på hverdager, vil ordren pakkes og sendes samme dag. Bor du i sentrale strøk i Sør-Norge, vil pakken være klar for henting dagen etter. For resten av landet varierer leveringstid fra 1 til 5 dager, alt etter Post Nords leveringsrutiner der du bor.

Pakker bestilt etter klokken 13:00 pakkes og sendes neste hverdag. 

 

Fraktprisen er kr 59,- og gratis levering legges automatisk på ordre over kr 649,-. Dette gjelder kun for fastlandsnorge. Egne priser gjelder for sending til Svalbard, Jan Mayen og andre steder utenfor fastlandet.

Priser

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Hoy.no er ikke ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos Postnord. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

 

Vi tar forbehold om mulige trykk,- og skrivefeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra HOY.NO sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på dette på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos HOY.NO, er ansvarlig for betaling av de ytelser HOY.NO eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra HOY.NO sin side.  For å handle på HOY.NO er minstealder 18 år. 

 

Reklamasjon

Før feil meldes til HOY.NO, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan vise til at produktet ikke fungerer slik HOY.NO har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde fra om dette snarest slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp feilen. Kunden vil da få nytt produkt så langt lagerbeholdningen rekker. Om produktet er utsolgt vil kjøpe,- og fraktsummen bli refundert. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke HOY.NO får melding innen rimelig tid etter at kunden burde ha oppdaget mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt, betaler ikke HOY.NO disse utgiftene.

 

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 400,- for å dekke våre kostnader i forbindelse med pakking, frakt og administrasjon.

 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene dekkes av HOY.NO ved bruk av Post Nord returordning som er beskrevet på siden Angrerett og Retur.

 

Ekstraordinære forhold

HOY.NO er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra vår side. Dette gjelder likevel ikke hvis vi kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor HOY.NO sin kontroll, og som HOY.NO ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller hindre følgene av.

HOY.NO er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra HOY.NO sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Nyhetsbrev/SMS

I vår butikk kan du registrere at du ønsker å motta reklame fra oss. Vi sender kun reklame ved nyhetsbrev og SMS til dem som har registrert at de ønsker dette. Du kan når som helst melde deg av dette. Dette er helt gratis.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

HOY.NO har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 

Endring i vilkårene

HOY.NO forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Vi tenker på miljøet

For å spare miljøet, ligger ikke angrerettskjema i pakken du mottar. Dette aksepterer du ved å handle hos oss. Våre angrerettskjema sendes med bestillingsbekreftelsen på e-post. Du kan også laste ned Angrerettskjema her

 

Personvern

Vi tar ansvar for alle personopplysninger gitt til oss. De vil kun bli brukt til den intensjonen de er ment, nemlig i forbindelse med kjøp i nettbutikken. Dersom du krysser av for å motta nyhetsbrev, har du godtatt at HOY.NO kan bruke opplysningene du har oppgitt til å sende deg dette. Du kan når som helst melde deg av denne tjenesten.

 

Ved bruk av kredittkort på HOY.NO sine sider, er kjøpet trygt forvart gjennom SSL (Secure Sockets Layer), som er en standard for kryptering av informasjon mellom nettbutikk og bank.

 

Vi samler inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre kunder klikker/søker på. Dette for å kunne lære våre kunder sine kjøpemønstre og forbedre vårt produktutvalg. Det gjør det også mulig å vise deg relaterte produkter.

 

HOY.NO selger ikke opplysninger til en tredjepart.  Vi bytter heller ikke noen opplysninger til en tredjepart foruten med naturlige årsaker til betalingspartner og transportør (PostenNord) som vi er avhengig av å gjøre for å få fullført handelen.